งานบริการอื่นๆ ทั่วไป > บริการให้เช่า ระบบตู้สาขาโทรศัพท์