บริการระบบให้เช่า > ตู้สาขาโทรศัพท์ FORTH รุ่น D-400