บริษัท โฮมเทค เอนจิเนียริ่ง

2/24 ถ.เวียงบัว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

0-5321-7777 อัตโนมัติ 7 เลขหมาย แฟกซ์ ต่อ Ext:104 หรือ 053- 215557

081-5687231, 089-433-8334

htec@htec.co.th, htec2553@hotmail.com

          ก้าวสู่ยุค ก้าวกระโดด ที่ต้องทันต่อเหตุการณ์  REAL TIME  การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว   เพื่อให้ ทันกับสถานการณ์ ยุคสื่อสารรอบด้าน วิสัยทัศน์ อย่างเดียวไม่พอ ระบบ OFFICE  AUTOMATION  และการรอบรู้  จึงจำเป็นต้องมีผู้ให้บริการ ที่เชี่ยวชาญ ออกแบบจัดการ ควบคุม  เป็นทั้งที่ปรึกษา ที่ชำนาญ และวางใจได้ เป้าหมายของ บริษัท มุ่งเน้น ถึงความจริงใจ ความสำเร็จของลูกค้า คือหัวใจ และเป็าหมายอันสูงสุดของ บริษัท  และการได้รับความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ ความเชื่อใจ ได้เป็นผู้ดูแล ให้บริการที่ดีที่สุด  และได้เป็นส่วนร่วมเล็กๆ ส่วนหนึ่ง ในการเติบโตร่วมกับลูกค้า นั่น คือความตั้งใจ ภาคภูมิใจ อย่างเป็นที่สุด บริษัท โฮมเทค ดำเนินงานมากว่า 20 ปี เรามุ่งเน้น คุณภาพ ประสิทธิภาพ สูงสุด ความคุ้มค่า เหมาะสมกับการใช้งานจริง ได้ประโยชน์สูงสุด  และ ป้องกัน ลดความสูญเสีย ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เพิ่มผลกำไร  ให้กับลูกค้า เพื่อความประสบความสำเร็จ ในการได้ดูแล ให้ลูกค้า  ความพึงพอใจที่สุด  คือเป้าหมาย สุดของ บริษัท
            วัตถุประสงค์ และความมุ่งหมาย ราคาประหยัด ถูกคุ้มค่า คุณภาพสูงสุด บริการยอกเยี่ยม รอดเร็ว เข้าใจงานอย่างถูกต้องแม่นยำ ซื่อสัตย์ ทำงานอย่างเต็มที่เต็มใจด้วยความยินดีอย่างยิ่ง  มีไว้เพื่อ ให้ลูกค้า วางใจ เรามุ่งมั่น เข้าใจ ความต้องการ ของลูกค้าเป็นหลัก ตลอดจน การพัฒนา ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ  เป็นที่ยอมรับของ ลูกค้าหลากหลาย เช่น สถาบันการเงิน ธนาคาร ห้างสรรพสินค้า ตลอดจน โครงการบ้านพักอาศัย อาคารสูง และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย เช่น
            ระบบรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหนึ่งใน  ระบบที่มีความสำคัญ เป็นส่วนที่สร้างความแตกต่าง และความโดดเด่น ให้กับโครงการต่างๆ