Motor ประตูรีโมท อัตโนมัติ > HV-1000 > HV-1000


HV-1000

By

  • การติดตั้งง่ายและการบำรุงรักษาง่าย
  • ง่ายสำหรับการเลือกทิศทางที่เปิด / ปิด ประตู
  • มีกุญแจสำรองเพื่อปลดล๊อกมอเตอร์ในกรณีฉุกเฉิน หรือไฟฟ้าขัดข้อง
  • มีระบบ Stop/Reverse ประตูจะถอยกลับเมื่อเจอสิ่งกีดขวาง
  • มีระบบการปิดอัตโนมัติและสามารถปรับเวลาได้ (0,30,60,90 วินาที)
  • สามารถปรับอัตราความเร็วของมอเตอร์(MRT) ให้เหมาะสมตามความต้องการ
  • สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพิ่มได้หลากหลาย


สินค้าใกล้เคียง


HA-82B10

Hmp-88A10

Hi-870

HI-7126

Hmp-88B20

HI-7110V-IR

HP-55A20PE

HI-7009