Motor ประตูรีโมท อัตโนมัติ > HV-1000 > HV-1000


HV-1000

By

  • การติดตั้งง่ายและการบำรุงรักษาง่าย
  • ง่ายสำหรับการเลือกทิศทางที่เปิด / ปิด ประตู
  • มีกุญแจสำรองเพื่อปลดล๊อกมอเตอร์ในกรณีฉุกเฉิน หรือไฟฟ้าขัดข้อง
  • มีระบบ Stop/Reverse ประตูจะถอยกลับเมื่อเจอสิ่งกีดขวาง
  • มีระบบการปิดอัตโนมัติและสามารถปรับเวลาได้ (0,30,60,90 วินาที)
  • สามารถปรับอัตราความเร็วของมอเตอร์(MRT) ให้เหมาะสมตามความต้องการ
  • สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพิ่มได้หลากหลาย


สินค้าใกล้เคียง


HV--18H/HV-21H

HI-7115

Hmp-88B10

HI-6117

HA-724D20

Hmp-88A13

HP-22S20

HP-Robot20-2