Motor ประตูรีโมท อัตโนมัติ > HV--18H/HV-21H > HV--18H/HV-21H


HV--18H/HV-21H

By

V--18H/HV-21H
  • การติดตั้งง่ายและการบำรุงรักษาง่าย
  • ระบบเฟืองขับเป็นเหล็กกล้า แข็งแรงทนทานกว่าระบบเฟืองพลาสติก
  • มีกุญแจสำรองเพื่อปลดล็อกมอเตอร์ ในกรณีฉุกเฉิน หรือไฟฟ้าขัดข้อง
  • ใช้งานกับรีโมทได้มากถึง 25 ตัว
  • มีระบบตั้งเวลาปิดประตูอัตโนมัติ ได้ 15/30/45 วินาที
  • ผาครอบปิดมิดชิดป้องกันฝุ่น แมลง ได้
  • ราวแร็คเป็นเหล็กหนา อย่างดี มีความทนทานสูง


สินค้าใกล้เคียง


Hmp-88B13

Hmp-88A20ST

Hi-7042V

Hmp-88D20

HA-384B13

HI-7110V-IR

HP-55A20PE

HP-22S20