ACCESS CONTROL ประตู KEYCARD > Hiview ST-780EM > ST-780EM


ST-780EM

By

  • ใช้บัตรทาบเข้าออกได้ หรือใส่รหัสได้ มีหน้าจอแสดงรหัส
  • ต่อพ่วงได้ 255 เครื่อง ตั้ง Time Zone ได้
  • เก็บข้อมูลเข้าออกของเครื่องได้ 2000 ครั้ง
  • หากต่อกับคอมพิวเตอร์ไว้จะเก็บข้อมูลได้ไม่จำกัด


สินค้าใกล้เคียง


HI-6126

HP-97D20E1

Hmp-88D10

HI-7296

Hmp-88A20ST

HP-Robot20-2

Hi-7331

HI-6115