PABX VoIP-PBX IP-PHONE ระบบ ตู้สาขาโทรศัพท์ > PANASONIC IP-PBX VoIP > KX-TDA100BX ( มีการ์ดขยาย / ไม่มีตู้ ) รุ่นที่มาแทนคือ KX-TDE100BX


KX-TDA100BX ( มีการ์ดขยาย / ไม่มีตู้ ) รุ่นที่มาแทนคือ KX-TDE100BX

  มีการ์ดขยาย / ไม่มีตู้  รุ่นที่มาแทนคือ KX-TDE100BX

สินค้าใกล้เคียง


Hi-7032

KX-NSX1000BX

HI-795

HI-762DN

HI-6126

HI-7009

KX-NS320BX ตู้ขยาย ของ KX-NS300BX

HI-6133V