PABX VoIP-PBX IP-PHONE ระบบ ตู้สาขาโทรศัพท์ > PANASONIC IP-PBX > KX-TDA200BX ( มีการ์ดขยาย / ไม่มีตู้ ) รุ่นที่มาแทนคือ KX-TDE200BX


KX-TDA200BX ( มีการ์ดขยาย / ไม่มีตู้ ) รุ่นที่มาแทนคือ KX-TDE200BX

By

มีการ์ดขยาย / ไม่มีตู้  รุ่นที่มาแทนคือ KX-TDE200BX

สินค้าใกล้เคียง


KX-NS300BX

KX-NS1000BX

KX-HTS824BX

KX-NS320BX ตู้ขยาย ของ KX-NS300BX

KX-TDE100BX

KX-TDE200BX

KX-TDA600BX ( มีการ์ดขยาย / ไม่มีตู้ ) รุ่นที่มาแทนคือ KX-TDE600BX

KX-NSX1000BX