PABX VoIP-PBX IP-PHONE ระบบ ตู้สาขาโทรศัพท์ > PANASONIC IP-PBX VoIP > KX-TDA200BX ( มีการ์ดขยาย / ไม่มีตู้ ) รุ่นที่มาแทนคือ KX-TDE200BX


KX-TDA200BX ( มีการ์ดขยาย / ไม่มีตู้ ) รุ่นที่มาแทนคือ KX-TDE200BX

มีการ์ดขยาย / ไม่มีตู้  รุ่นที่มาแทนคือ KX-TDE200BX

สินค้าใกล้เคียง


HI-795

HI-6133

KX-TEB308BX

Hi-7032

HI-7397

HP-55B10

HP-97D20E1

KX-TDA600BX ( มีการ์ดขยาย / ไม่มีตู้ ) รุ่นที่มาแทนคือ KX-TDE600BX