PABX VoIP-PBX IP-PHONE ระบบ ตู้สาขาโทรศัพท์ > PANASONIC IP-PBX > KX-TDA600BX ( มีการ์ดขยาย / ไม่มีตู้ ) รุ่นที่มาแทนคือ KX-TDE600BX


KX-TDA600BX ( มีการ์ดขยาย / ไม่มีตู้ ) รุ่นที่มาแทนคือ KX-TDE600BX

By

 มีการ์ดขยาย / ไม่มีตู้  รุ่นที่มาแทนคือ KX-TDE600BX

สินค้าใกล้เคียง


KX-NSX2000BX

TDE600BX

KX-HTS824BX

KX-TDA100DBX ( มีการ์ดขยาย / ไม่มีตู้ ) รุ่นที่มาแทนคือ KX-TDE100BX

KX-NSX1000BX

KX-TEM824BX ( ไม่มีสินค้า ) รุ่นที่มาแทนคือ KX-TES824BX

KX-TEB308BX

KX-NS300BX