PABX VoIP-PBX IP-PHONE ระบบ ตู้สาขาโทรศัพท์ > PANASONIC IP-PBX > KX-TEM824BX ( ไม่มีสินค้า ) รุ่นที่มาแทนคือ KX-TES824BX


KX-TEM824BX ( ไม่มีสินค้า ) รุ่นที่มาแทนคือ KX-TES824BX

By

KX-TEM824BX ไม่มีสินค้า  รุ่นที่มาแทนคือ KX-TES824BX

สินค้าใกล้เคียง


KX-TES824BX

KX-NS300BX

KX-NS320BX ตู้ขยาย ของ KX-NS300BX

KX-NSX1000BX

KX-NSX2000BX

TDE600BX

KX-TDA600BX ( มีการ์ดขยาย / ไม่มีตู้ ) รุ่นที่มาแทนคือ KX-TDE600BX

KX-TDA100BX ( มีการ์ดขยาย / ไม่มีตู้ ) รุ่นที่มาแทนคือ KX-TDE100BX