บริการของเรา


Access Control | ระบบผ่านประตู

บริการงานติดตั้ง ระบบควบคุมการเข้าออกผ่านประตู โดยเครื่องอ่านบัตรทาบ ( Poximity Card ) เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger Print Scan) ,งานติดตั้งประตู Hotel Lock พร้อมระบบ Key Tag ควบคุมไฟในห้อง เครื่องช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า สำหรับสำนักงาน โรงแรม และบ้านเรือนทั่วไป


Protection | ระบบป้องกัน

บริการงานติดตั้ง ปรึกษา ระบบป้องกัน ฟ้าผ่า ป้องกันระบบจากกระแสไฟฟ้าสูง ไฟกระชาก ไฟตก ไฟเกิน เข้าระบบ (UPS) ระบบสำรองไฟฟ้า สำหรับสำนักงาน ธุรกิจ โรงแรม และบ้านเรือนทั่วไป


Network | ระบบเชือมต่อเครือข่าย

บริการงานติดตั้ง ปรึกษา เชื่อมต่อระบบเครือข่าย LAN WLAN ETHERNET INTERNET สำหรับ ธุรกิจโรงงาน โรงแรม และบ้านเรือนทั่วไป


PABX | ระบบโทรศัพท์ ตู้สาขาอัตโนมัติ สื่อสารผ่าน IP

งานติดตั้ง ระบบตู้สาขา โทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ผ่าน IP หรือเครื่องโทรศัพท์แบบ IP-Phone / Touch Screen / วางโครงข่ายโทรศัพท์ ผ่าน CABLE หรือ Fiber-Optic รับออกแบบระบบ Call Center - IVR ,ออกแบบระบบ OGM-MOH สำหรับ หน่วยงานธุรกิจโรงงาน โรงแรม และบ้านเรือนทั่วไป


Wireless | ระบบไร้สายระยะไกล

งานติดตั้ง ระบบเชื่อมต่อข้อมูลไร้สาย ระยะไกลสูงสูงถึง 24 กิโลเมตร ด้วยความเร็ว


CCTV | ระบบกล้องวงจรปิด

งานติดตั้ง วางระบบ กล้องวงจรปิดทุกชนิด ออกแบบ Design วางระบบโครงข่ายกล้องวงจรปิด IP-CAMERA และ IP-DVR รองรับระบบผ่าน INTERNET On Web แบบใช้สาย และ ไร้สาย สำหรับระบบ รักษาความปลอดภัย สำหรับธุรกิจทุกขนาด


Fiber Optic | ระบบเชื่อมต่อไฟเบอร์ออฟติก

ออกแบบติดตั้ง วางระบบสายไฟเบอร์ออฟติก "เส้นใยแก้วนำแสง" รับส่งข้อมูลระยะไกล Backbone และ จำหน่าย เครื่องมืออุปกรณ์ งานไฟเบอร์ออฟติกทุกชนิด